Hantering av personuppgifter (GDPR)

Prime Clean AB registrerar bara personuppgifter som behövs för att kunna genomföra avtalade tjänster. Alla uppgifter som används är de uppgifter som anges i offerten eller det som har skrivits på avtal. Det innebär att vi har personnummer och kontaktuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt adress där uppdraget utförs. Om vi har vid något tillfälle haft någon medsökande till RUT-avdragen så har vi även den personens namn och personnummer. Dessa uppgifter finns i vårt system under avtalsperioden.

Utdrag av uppgifter

På begäran överlämnar vi en kopia på de personuppgifter vi har utan avgift. Begär uppgifterna på info@primeclean.se. Vi måste kunna identifiera dig på ett lämpligt sätt för att inte lämna ut uppgifter till obehöriga.

Rättelse av uppgifter

Med tanke på ändamålet med uppgifterna är det även i vårt intresse att rätta felaktiga uppgifter. Kontakta oss på info@primeclean.se om ni vill ändra telefonnummer eller e-postadress.

Rätt till radering

Vi kan på begäran radera kontaktuppgifterna till Er när avtalet är avslutat och alla fakturor är betalda. Dock kommer uppgifter finnas kvar i bokföringen, fakturering och ansök om rut-avdrag.

Utlämning av uppgifter

Vi lämnar inte ut de uppgifter vi har såvida inte vi behöver använda en underleverantör för att utföra vårt uppdrag som t.ex vid storstädning, fönsterputsning.

Utskick

De utskick vi gör är ifall vi har semesteruppehåll eller att beställa storstädning, fönsterputs eller golvvård under vår och höst