Miljöpolicy

Vi på Prime Clean AB värnar om miljön. De rengöringsprodukter vi använder i vårt arbete är miljömärkta, och avfall källsorteras.

Prime Clean AB verkar för att minska utsläppen av miljögifter och avfallsalstring genom att alltid anpassa städmetoden efter städytans beskaffenhet och alltid välja miljömärkta produkter.

Vi ställer krav på våra leverantörer att de alltid ska välja miljömärkta produkter. Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos våra anställda. Varje medarbetare hos oss åtar sig att följa gällande miljörelaterade lagar och förordningar och bidra till att ständigt förbättra och följa våra miljömål.

Prime Clean AB bryr sig lite mer!