Sekretess och säkerhet

Prime Clean AB ingår ett sekretessavtal med medarbetare och kunder. Prime Clean AB försöker så långt som det är möjligt att ha samma personal i kundens uppdrag så kunden får förtroende för vår personal. All personal har företagslegitimation så kallad ID06. Hos Prime Clean AB är det viktigt att de personuppgifter som ni anförtror oss hanteras med varsamhet och i enlighet med de nya kraven som lagstiftningen ställer. Läs mer om vår GDPR policy via länken här nedan.

GDPR